ما از کوکی ها و فناوری های دیگر در این وبسایت برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کنیم.
با کلیک بر روی هر پیوند در این صفحه شما دستور خود را برای سیاست حفظ حریم خصوصیاینجاو سیاست فایلمی دهید.
باشه موافقم بیشتر بدانید

APK Downloader - Google Chrome Extension

Download free APK/XAPK file safely from Google Play Store Without login in.

Add to Chrome
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana
1
APK Downloader Browser Extension

How to Use the APK Downloader Extension?

Visit the app download website

Visit the app download website

Step1: Find the app you want to download, such as https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.lite.

 Click the APK Downloader Extension

Click the APK Downloader Extension

Step2: Click the APK Downloader extension in the upper-right corner of the Google Chrome, and then click on the Download button. The download process will start in a few seconds.

Save and install APK & OBB file

Save and install APK & OBB file

Step3: Now you can save APK & OBB file to install onto your Android phones, Android tablets, Android TV, or Android emulators.

Free, Safe, and Fast Download APK from Google Play Store

APK Downloader allows you to download APK & OBB file directly from the Google Servers, 100% Safe and Secure.

Download any free apps and games from the Google Play Store without an account.

APK Downloader can download region-restricted apps no matter where you are.

Scan QR codes to download apps and games directly onto your Android devices.

APK Downloader allows you to find apps and games by searching with names or package names.

Download free apps and games from Google Play Store fast and safely.

Free and Safe Download APK from Google Play Store

How to Use APK Downloader to Search APK Online

APK Downloader provides multiple quick searches to let you find the apps and games you need
1

Click the APK Downloader extension in the upper-right corner of the Google Chrome, then enter the APK name or Package name to search.

2

APK Downloader allows you to search APK directly from the Chrome Address Bar. Enter "apk" and press the spacebar, then you can enter the APK name or Package name to search.

3

Select the text with the mouse and right-click, and use the APK Downloader option in the menu to search the APK you want.

How to Use APK Downloader to Search APK Online

FAQs

Still have a problem? Please contact APKPure
How to add the APK Downloader Extension?
Step 1: Click on "Add to Chrome" button at the top of this page. You will be redirected to the XAPK Downloader Extension page.
Step 2: Click on "Add to Chrome" button on the page, and then click "Add extension" on the pop-up window.
Step 3: XAPK Downloader Extension will be added successfully!
What's APK Downloader Chrome Extension?
APK Downloader is a simple Chrome extension which can help you download the original APK files directly from Google servers.
Is APK Downloader Safe?
Yes, it is 100% safe. APK Downloader downloads the original APK files directly from the Google servers without any alteration. You can verify the securety of any APK file on VirusTotal website.
How to Download APK / XAPK File on Android?
You can scan the QR code to download apps and games directly onto your Android devices. How to install XAPK / APK file
اشتراک در APKPure
اولین کسی باشید که به نسخه اولیه، اخبار و راهنمای بهترین بازی ها و برنامه های اندروید دسترسی پیدا می کند.
نه، متشکرم
ثبت نام
با موفقیت مشترک شد!
اکنون به APKPure مشترک شده اید.