Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies

Giới thiệu về ZArchiver

Tiếng Việt

ZArchiver - là một chương trình quản lý kho lưu trữ.

ZArchiver - là một chương trình quản lý kho lưu trữ (bao gồm quản lý các bản sao lưu ứng dụng trong kho lưu trữ). Bạn có thể quản lý sao lưu ứng dụng. Nó có một giao diện đơn giản và chức năng. Ứng dụng không có quyền truy cập internet, vì vậy không thể truyền bất kỳ thông tin nào đến các dịch vụ hoặc người khác.

ZArchiver cho phép bạn:

- Tạo các loại nén sau: 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, lz4, tar, zst (zstd);

- Giải nén các loại file sau: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz;

- Xem nội dung lưu trữ: 7z (7zip), zip, rar, rar5, bzip2, gzip, XZ, iso, tar, arj, cab, lzh, lha, lzma, xar, tgz, tbz, Z, deb, rpm, zipx, mtz, chm, dmg, cpio, cramfs, img (fat, ntfs, ubf), wim, ecm, lzip, zst (zstd), egg, alz;

- Tạo và giải nén các kho lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu;

- Chỉnh sửa kho lưu trữ: thêm/xóa tệp vào/khỏi kho lưu trữ (zip, 7zip, tar, apk, mtz);

- Tạo và giải nén các tập tin lưu trữ nhiều phần: 7z, rar (chỉ giải nén);

- Cài đặt tệp APK và OBB từ bản sao lưu (archive);

- Giải nén một phần kho lưu trữ;

- Mở tệp nén;

- Mở tệp lưu trữ từ các ứng dụng thư;

- Giải nén các file lưu trữ chia nhỏ: 7z, zip và rar (7z.001, zip.001, part1.rar, z01);

Thuộc tính cụ thể:

- Bắt đầu với Android 9 cho các tệp nhỏ (<10MB). Nếu có thể, hãy sử dụng cách mở trực tiếp mà không cần giải nén vào thư mục tạm thời;

- Hỗ trợ đa luồng (hữu ích cho bộ xử lý đa lõi);

- Hỗ trợ UTF-8/UTF-16 cho tên tệp cho phép bạn sử dụng các ký hiệu quốc gia trong tên tệp.

CHÚ Ý! Bất kỳ ý tưởng hoặc mong muốn hữu ích đều được chào đón. Bạn có thể gửi chúng qua email hoặc chỉ để lại nhận xét tại đây.

Câu hỏi thường gặp nhỏ:

Q: Mật khẩu gì?

Trả lời: Nội dung của một số kho lưu trữ có thể được mã hóa và kho lưu trữ chỉ có thể được mở bằng mật khẩu (không sử dụng mật khẩu điện thoại!).

Q: Chương trình không hoạt động chính xác?

A: Gửi cho tôi một email với mô tả chi tiết về vấn đề.

Q: Làm thế nào để nén các tập tin?

A: Chọn tất cả các tệp bạn muốn nén bằng cách nhấp vào biểu tượng (từ bên trái của tên tệp). Nhấp vào tệp đầu tiên trong số các tệp đã chọn và chọn "Nén" từ menu. Đặt các tùy chọn mong muốn và nhấn nút OK.

Q: Làm thế nào để giải nén tập tin?

Trả lời: Nhấp vào tên tệp lưu trữ và chọn các tùy chọn phù hợp ("Trích xuất tại đây" hoặc tùy chọn khác).

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.9

Last updated on Jan 20, 2024

- initial support for Android 14;
- rewritten text editor;
- added Shizuku support;
- other fixes and improvements.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật ZArchiver 1.0.9

Được tải lên bởi

Moussa Mbdj

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải ZArchiver trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

ZArchiver Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.